De gode sygeplejersker

Der er nemlig smadder dygtige sygeplejersker derude.

Jeg mødte også en del der formåede at se hele mig, og ikke kun mine diagnoser og symptomer. 
De styrkede hele mig i at stå stærkere, de turde gå ud over grænserne og ikke lade sig begrænse af systemet og alle retningslinjerne. De viste tilpas med personlighed og omsorg til, at jeg var tryg og følte at relationen var noget særligt. Og vi styrkede sammen mine ressourcer, selvom jeg ofte bakkede på netop det ord og ikke følte de så forstod hvor syg jeg var.....

Det er SÅ vigtigt, at der er professionelle omkring patienterne der tør gå ind i relationerne, også selvom det er hårdt arbejde og til tider kan være "farligt". 
Jeg var aldrig udadreagerende, men reagererede voldsomt mod mig selv. Og dét og min skizofrenidiagnose gjorde, at mange ikke turde gå ind i det rum, som relationen jo er. Men heldigvis var der få der turde, og de gjorde en verden til forskel <3

TAK! Og virkelig godt at Regitze står frem her og belyser det så fint, og tilmed selv vil gøre en forskel for andre på samme måde.

Tænk, at der skal forholdvis få ændringer til i sammenspillet med patienter, for at det gør den største forskel. Og hvor er det ærgerligt, at der lægges upersonlige, "kolde" rammer ovenfra, så det besværliggør det relationsarbejde i det nære, som er altafgørende!

Tirsdagstanker herfra.

-Sidsel 

I kan se opslaget med Regitzes video på psykiatrien region midtjyllands facebookside her.