Temadag om Recovery, Skejby
May
28
9:00 AM09:00

Temadag om Recovery, Skejby

Jeg har fået den fornøjelse, at skulle fortælle på en større temadag om recovery på Skejby i psykiatrien.

Det er et større oplæg til temadagen, hvor de skal have indspark til den recovery-orienterede behandling. Det er primært for behandlere der arbejder med patienter med skizofreni, og jeg glææææder mig til kunne vise dem, at trods skizofreni er en kronisk diagnose, så er det stadig muligt at blive rask. Vi skal snakke om at turde gå ind i relationen, hvilken påvirkning det har på patienten hvordan de bliver mødt af personalet, hvordan stigma bliver til selvstigma og i sidste ende er med til at definere patientens fremtidige selvbillede og påvirke evnen til at blive rask/i bedring. Og meget meget mere!

View Event →
Oplæg, Basisuddannelse i Recovery, Aarhus
May
9
9:00 AM09:00

Oplæg, Basisuddannelse i Recovery, Aarhus

Dette er et lukket arrangement for ansatte i Aarhus kommune.

Jeg skal undervise/lave oplæg på den nye basisuddannelse i recovery i Aarhus kommune. Om uddannelsen står blandt andet;

“Den recovery-orienterede tilgang bygger på viden om, at mennesker kan komme videre i livet selv efter svære sindslidelser, stof-/alkoholafhængighed eller hjemløseproblematikker. At komme sig og få det bedre handler om, at borgeren i stigende grad formår at mestre udfordringerne ved egne funktionsbegrænsninger, får genopbygget oplevelsen af integritet og mening og bliver i stand til at deltage i det sociale liv ift. arbejde/uddannelse, sociale netværk, sociale aktiviteter mv. Den professionelle opgave består i at facilitere en rehabilitering, som understøtter borgerens recoveryproces i forhold til at opnå størst mulig livskvalitet og inklusion. Recovery er borgerens personlige proces, mens recovery-orienteret rehabilitering er den professionelle fællesfaglige tilgang til arbejdet.”

View Event →
FADD psykiatriseminar
May
6
9:00 PM21:00

FADD psykiatriseminar

Yaaaaaay - Det her er også en af de helt store OG JEG GLÆDER MIG!!! ☀️

Foreningen af dag- og døgntilbud for udsatte børn og unge, FADD, har spurgt om ikke jeg vil komme og fortælle om min erfaring med brugerinddragelse og forhåbentligt kan jeg være med til at gøre det klart, hvor stor en forskel det kan gøre, når man inddrager brugerne i behandlingen og styrker samarbejdet omkring recovery for den enkelte.

Det bliver en vild dag, og FADD skriver selv om eventet:

FADD afholder PSYKIATRISEMINAR 6-7 maj 2019
Om: Tværfagligt samarbejde, organisatorisk brugerinddragelse, hvad er mulighederne, når unge med psykiatriske diagnoser bliver 18 år?, jeg-har-prøvet-det-selv, epistemisk tillid, skizofreni og psykose

6.-7. maj 2019 på Comwell, Middelfart

Mød, se & hør:

Katrine Wiemann, Afsnitsledende overlæge, Intensivt døgnafsnit for unge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
Lise Lotte Helm, ph.d.-studerende, Holmstrupgård
Bente Adolphsen, cand. jur.
Henriette Misser, Psykologfaglig leder/VISO-specialist på Godhavn
Sidsel H. Jakobsen, sundhedsteknologiingeniørstuderende, foredragsholder og skribent
Anders Bonderup Kirstein, psykolog på Dyssegården

Tilmeldingsfrist: 26. marts 2019

Se program og tilmeldingsinfo her

http://fadd.dk/filer/FADD_psyk_sem_maj2019.pdf

------

Ha' en fantastisk dejlig solskinsmandag!
-Sidsel

View Event →
Oplæg, Basisuddannelse i Recovery, Aarhus
Mar
27
9:00 AM09:00

Oplæg, Basisuddannelse i Recovery, Aarhus

Dette er et lukket arrangement for ansatte i Aarhus kommune.

Jeg skal undervise/lave oplæg på den nye basisuddannelse i recovery i Aarhus kommune. Om uddannelsen står blandt andet;

“Den recovery-orienterede tilgang bygger på viden om, at mennesker kan komme videre i livet selv efter svære sindslidelser, stof-/alkoholafhængighed eller hjemløseproblematikker. At komme sig og få det bedre handler om, at borgeren i stigende grad formår at mestre udfordringerne ved egne funktionsbegrænsninger, får genopbygget oplevelsen af integritet og mening og bliver i stand til at deltage i det sociale liv ift. arbejde/uddannelse, sociale netværk, sociale aktiviteter mv. Den professionelle opgave består i at facilitere en rehabilitering, som understøtter borgerens recoveryproces i forhold til at opnå størst mulig livskvalitet og inklusion. Recovery er borgerens personlige proces, mens recovery-orienteret rehabilitering er den professionelle fællesfaglige tilgang til arbejdet.”

View Event →
Temadag - Projekt RoSa
Mar
21
9:00 AM09:00

Temadag - Projekt RoSa

Jeg skal holde oplæg på en temadag arrangeret af Projekt RoSa. Det er et tværsektorielt projekt for flere kommuner på Sjælland, hvis formål er at sikre borgere på kommunale døgn- og botilbud og botilbudslignende tilbud mere stabile og sammenhængende forløb og forebygge trussels- og voldsepisoder gennem en styrkelse af samarbejdet.

Det er en temadag i fint selskab. Blandt andet Bo Hejlskov Elvén og Dorthe Birkemose, og jeg glæder mig VILDT meget. Og hvor det overordnede tema er: Vold, trusler og afmagt.

Mit oplæg er beskrevet sådan: 
"Brugeroplæg af Sidsel Høgenhaug Jakobsen, der i dag er 32 år og studerer til sundhedsteknologiingeniør. Hun var ellers på vej til at blive dømt ude af livet med diagnosen paranoid skizofreni og en førtidspension som 26-årig. I sit oplæg fortæller Sidsel om, hvordan hun som en voldsomt selvskadende og selvdestruktiv patient blev mødt med behandlingsstrategier, der understøttede hendes selvbillede af at være forkert, farlig og meget syg. Kun få turde møde Sidsel på en reel og menneskelig måde."

Dette er (desværre) et lukket arrangement, hvor der er sendt invitationer ud og mulighed for at tilmelde sig derigennem, og det kan jo være at jeg møder nogle af jer der lurer med herinde!?

De bedste hilsner, Sidsel.

View Event →
Foredrags- og debataften ved SidselHoeg, Sindskolerne Aalborg
Mar
13
7:00 PM19:00

Foredrags- og debataften ved SidselHoeg, Sindskolerne Aalborg

Nu kaster jeg mig ud i mit første åbne arrangement!

Sindskolerne i Aalborg har spurgt om jeg ikke vil komme og holde oplæg på en af deres kulturaftener.
Og selvfølgelig vil jeg det!
Jeg er selv tidligere elev på deres daghøjskole, hvor jeg kom et par gange om ugen da jeg var indlagt på psykiatrisk i årene 2007-2010, og jeg glæder mig meget til at komme tilbage og holde oplæg.

Det er et åbent arrangement forstået på den måde, at jer der har lyst kan komme med. Det er et gratis arrangement, men det kræver dog at I tilmelder jer.


Om eventet:

”Jeg vil på levende vis fortælle min historie, hvor jeg gør brug af forskellige visuelle virkemidler. Jeg vil fortælle om min sygdomsperiode, mine symptomer, begrænsninger, indlæggelser og alt hvad der fulgte med, og så frem til i dag, hvor jeg lever et raskt og velfungerende liv. Jeg vil lægge vægt på hvad der gjorde forskellen for mig, hvordan jeg kom på den anden side, hvilke redskaber jeg har brugt og stadig bruger, og fortælle om både alt det gode ved at blive rask og om udfordringerne i at slippe systemet og stå på den anden side. Jeg vil fortælle ærligt, men forhåbentligt også motiverende.”

Jeg har efterhånden stor erfaring med at holde oplæg og undervise både brugere, pårørende og professionelle, og der vil på den her aften være god tid til spørgsmål og snak, og jeg vil glæde mig meget til at møde jer.

I kan tilmelde jer eventet her.

De bedste hilsner, Sidsel

View Event →
EG Sensum Temadag 2019
Feb
25
9:00 AM09:00

EG Sensum Temadag 2019

“Er der grænser for digitalisering?

Teknologien vælter ind over socialområdet. Tablets til medicinudlevering og smarte infoskærme til pårørende information. Apps til timeregistrering og smartphones til vagtplaner. Velfærdsrobotter og digitale gadgets til relationsarbejdet. Hver dag bliver socialområdet mere og mere digitalt.

På EG Sensum Bosted Temadag 2019 stiller vi derfor spørgsmålet: Er der grænser for digitalisering?”

Sådan lyder beskrivelsen for en temadag EG Sensum afholder 25. februar 2019.

Her skal jeg lave en workshop omkring dokumentationsarbejdet;

Workshop 8: Dokumentation som arbejdsredskab, v. Sidsel Høgenhaug, studerer til sundhedsteknologiingeniør og er tidligere psykiatrisk bruger.

  • Her kan du møde Sidsel, der på trods af 12 år i behandlingssystemet og diagnosen paranoid skizofreni, i dag er rask og studerer til ingeniør. Hun vil give jer et indblik i hendes erfaringer med brugen af dokumentation som arbejdsredskab i samarbejde med borgeren, komme med både de gode og dårlige eksempler, samt på ærlig vis fortælle hvordan netop dét redskab gjorde en kæmpe forskel på hendes rejse ud af sygdommen.

View Event →