Back to All Events

Oplæg, Basisuddannelse i Recovery, Aarhus

Dette er et lukket arrangement for ansatte i Aarhus kommune.

Jeg skal undervise/lave oplæg på den nye basisuddannelse i recovery i Aarhus kommune. Om uddannelsen står blandt andet;

“Den recovery-orienterede tilgang bygger på viden om, at mennesker kan komme videre i livet selv efter svære sindslidelser, stof-/alkoholafhængighed eller hjemløseproblematikker. At komme sig og få det bedre handler om, at borgeren i stigende grad formår at mestre udfordringerne ved egne funktionsbegrænsninger, får genopbygget oplevelsen af integritet og mening og bliver i stand til at deltage i det sociale liv ift. arbejde/uddannelse, sociale netværk, sociale aktiviteter mv. Den professionelle opgave består i at facilitere en rehabilitering, som understøtter borgerens recoveryproces i forhold til at opnå størst mulig livskvalitet og inklusion. Recovery er borgerens personlige proces, mens recovery-orienteret rehabilitering er den professionelle fællesfaglige tilgang til arbejdet.”

Earlier Event: March 21
Temadag - Projekt RoSa
Later Event: May 6
FADD psykiatriseminar