Back to All Events

Personalemøde, myndighedsafdelingen Aarhus kommune

Nøhj, det bliver godt. Jeg skal med på et personalemøde i myndighedsafdelingen i Aarhus kommune, hvor jeg skal komme med min erfaring med recovery og inddragelse af borgeren i egen behandling, ikke mindst på tværs af sektorer. Vi får forhåbentligt gang i en god snak, og jeg håber det kan give lidt nye perspektiver på emnet.

Det er rådgivere der arbejder med borgere der har behov for bostøtte eller boform og visitere hertil, samt indgår i tidlige sociale indsatser.