SUF-Frivillig

SUF-Frivillig er et projekt imellem Den Sociale Udviklingsfond og Center for frivilligt socialt arbejde. Jeg har selv været tidligere indskrevet und hos SUF, og senere arbejdet hos dem som mentor for en yngre indskrevet, efter jeg selv var afsluttet. Desuden har jeg bidraget med oplæg, både omkring dokumentation og motivation, ved SUF. Nu er jeg med i styregruppen på det her projekt, som skal køre som pilotprojekt i løbet af 2019, og som forhåbentligt bliver en kæmpe succes. For mig handler det først og fremmest om at hjælpe de frivillige unge der deltagere til at forstå værdien i at være noget for andre - ikke mindst med den erfaring der ofte er udsprunget af en svær historie. I styregruppen kommer jeg med min erfaring både som tidligere indskrevet i SUF, som mentor, som foredragsholder og som frivillig i diverse organisationer. Det er et enormt spændende projekt, og ud over planlægningen af forløbet, skal jeg undervise på et par af de 4 workshops der er i løbet af året.