Oplæg til temadag

12.jpg
 
 

Oplæg til temadag for sundhedsfagligt personale (minimum 1 times oplæg, alt efter emnevalg + eventuelt tid til spørgsmål):

Jeg kommer gerne og holder kortere oplæg til temadage for sundhedsfagligt personale. Disse kan bruges som inspiration til videre arbejde, eller som led i en paneldebat. Det kan være om emner som;

Min historie som inspiration generelt.

Dokumentation som arbejdsredskab, hvordan hjalp det mig.

Mønstre hos og håndtering af selvskadende brugere. (Også den somatiske del)

De nære relationer.

Åbne og lukkede miljøer – inddragelse af brugere.

Fanget i et diagnosesystem og inspiration til at tænke ud af kasserne.

Ejerskab over egen behandling.