Workshop

 
workshop.PNG
 
 

Oplæg og workshop for sundhedsfagligt personale (minimum 3 timer) om konkrete emner, men hvor jeg vil tage udgangspunkt i min historie:

Jeg vil her komme med konkrete redskaber til arbejdet med psykisk udfordrede brugere. Jeg vil stille mig til rådighed for sparring, hvis I har nogle konkrete problematikker med brugerne. Jeg vil fortælle om, hvad der gjorde de største forskelle for mig i relationen med sygeplejersker, pædagoger, psykologer og læger. Hvilke metoder der har virket og hvad der ikke har været godt. Det vil være en dag med opgaver, visuelt oplæg, indsigt i den terapi jeg har været igennem og meget andet.

Emnerne kan blandt andet være:

Dokumentation som arbejdsredskab, hvordan hjalp det mig.

Mønstre hos og håndtering af selvskadende brugere. (Også den somatiske del)

De nære relationer.

Åbne og lukkede miljøer – inddragelse af brugere.

Fanget i et diagnosesystem og inspiration til at tænke ud af kasserne.

Ejerskab over egen behandling.